Kontaktní formulář

Kontaktujte nás s jakýmkoliv
dotazem nebo poptávkou, rádi
Vám odpovíme.
Jméno a příjmení*:
Telefon:
E-mail*:
Zpráva*:
Pole označená hvězdičkou * jsou povinná

NOVÁ NESUSPENZNÍ LISTOVÁ HNOJIVA FORTE

Email Tisk

Aplikace mikroživin v počátečních fázích vegetace


Nástup jarní vegetace je spojen s nevyrovnaností podmínek díky doznívání zimního období a rozkolísanosti vláhových a teplotních podmínek. To komplikuje regeneraci ozimů, či nástup vegetace jařin. U již založených porostů neovlivníme např. strukturu půdy a kvalitu setí, ale můžeme podpořit fotosyntetickou aktivitu nadzemního aparátu. Optimální průběh fyziologických procesů znamená i následnou odolnost proti nepříznivým podmínkám. Produkcí dostatku asimilátů a přesunem značné části do kořene se podporuje jeho růst a ovlivňování půdního prostředí vylučováním exsudátů.

Úloha mikroživin

Mikroživiny jsou pro rostliny rozhodující především pro průběh metabolických procesů – přeměny a transportu látek. Tomu odpovídá i jejich množství v rostlinách, tzn. jednotky až stovky g/ha (tab. 1).

 

plodina

období

suchá hmota

[t/ha]

B

Mn

Zn

Cu

[g/ha]

pšenice oz.

zač. dubna

0,45

2,5

24

15

3

řepka oz.

konec března

2,0

70

100

70

10

 

Mikroživiny vystupují v mnoha biochemických cyklech jako součást enzymů, které jsou bez nich nefunkční. Známé je to např. při zpracování NO3- v rostlinách. V období proměnlivých podmínek v počátku vegetace lze těžko určit, která mikroživina je důležitá – proto je v tento moment vhodnější aplikace širšího spektra mikroživin.

Dodání mikroživin

Velmi často trpí rostliny skrytým deficitem, který není vidět, ale omezuje průběh fyziologických procesů. Zvláště při hospodaření s vysokou intenzitou to omezuje možnost dosažení špičkových výsledků. V případě viditelného deficitu pouze omezujeme dopad negativních důsledků.

Aplikace mikroživin do půdy nezajistí rychlou úpravu výživného stavu, protože sorpční schopnost půdy nedovolí rychlou dostupnost pro rostliny. Ve srovnání s makroživinami lze potřebu mikroživin plně uhradit postřikem listovými hnojivy. Je to efektivní i u málo zapojených porostů, protože rostliny mají nízkou hmotnost sušiny a množství živin, které dopadne na listy, významně ovlivní hladinu živin v rostlinách.

Forma mikroživin

Na trhu jsou k dispozici hnojiva s mikroživinami v různých formách. Značné odlišnosti jsou především u živin ve formě kationtů - Cu, Mn, Zn a Fe. Lze je rozdělit podle rozpustnosti:

  • plně rozpustné živiny – soli, organické vazby, cheláty (roztoky bez tvorby usazenin)
  • nerozpustné živiny – oxidy, hydroxidy, uhličitany apod. (suspenze)

Spolehlivý účinek mají plně rozpustné živiny - rychle vstupují do rostlin a zapojují se do metabolizmu. Např. příjem Zn kukuřicí byl sledován v modelovém pokusu - výsledky shrnuje graf 1. Aplikace v přepočtu 100 g Zn/ha proběhla na kukuřici ve fázi 6 listů ve třech formách – síran zinečnatý (ZnSO4), chelát Zn (EDTA) a suspenze oxidu zinku (komerční, formulované hnojivo). Následně se v odstupu 1, 4, 10 a 19 dnů po aplikaci provedly odběry a analýzy rostlin na obsah Zn. Z grafu 1 vyplývá, že vstup Zn do rostlin byl nejrychlejší u soli a chelátu. V podstatě nulová byla odezva u suspenze oxidu zinku. Chelát dosáhl i nejvytrvalejšího nasycení rostlin zinkem. Suspenze ve formě oxidu zinečnatého po celou dobu kopírovala úroveň neošetřené kontroly.

Cíl dodat a udržet hladinu Zn v rostlinách kukuřice nejlépe naplnil chelát.

Nová hnojiva řady FORTE

Jedná se o tekutá hnojiva s plně rozpuštěnými živinami, určená pro dodání mikroprvků, nebo NPK. Dávka mikroprvků odpovídá aplikacím bez znalosti jejich deficitu s cílem pokrýt širší spektrum v přiměřené dávce. Typy s mikroprvky jsou doplněny o N a Mg. Množství živin v doporučené dávce 4 l/ha je uvedeno v tabulce 2.

 

Tabulka 2 - složení hnojiv řady FORTE

živina

FORTEalfa

FORTEbeta

FORTEgama

živiny [g/ha] v doporučené dávce 4 l/ha

N

1000

960

384

P2O5

-

-

576

K2O

-

-

288

MgO

300

230

-

Zn (EDTA)

20

20

-

Mn (EDTA)

20

20

-

Cu (EDTA)

10

-

-

B (MEA)

10

60

25

Mo

-

20

-

 

Porosty je vhodné ošetřit v období, kdy již intenzivně tvoří listovou plochu a budou nastupovat do nejintenzivnější fáze růstu. Obilniny v době plného odnožování (první polovina dubna), řepku po obnovení listová růžice (tzn. od poloviny března).

 

 

Jaroslav Mráz

AGRA GROUP a.s.